KOKPIT
Menu - FESTIWAL ORGANOWY

Pliki do pobrania WKFO 2020

FESTIWAL ORGANOWY

Pliki do pobrania WKFO 2020

PROCEDURY PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE TRWANIA KONCERTU WIRTUALNEGO KAZIMIERSKIEGO FESTIWALU ORGANOWEGO 2020

03 lipca 2020


OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA


Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w trakcie trwania koncertu Wirtualnego Kazimierskiego Festiwalu Organowego 2020 i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Jednocześnie oświadczam, że:

1) według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów zakażenia koronawirusem,

2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem w iągu ostatnich 14 dni

3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia

W przypadku gdy zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-19, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT). Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez placówkę lub osoby trzecie.


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT), pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.


KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT), ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny, adres e-mail: kokpit@kokpit.com.pl, tel. 81 881 00 40

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania:

CEL PRZETWARZANIA:
Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2


PODSTAWY PRAWNE:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

− art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),

− wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

3. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez WCK, każdej osobie przysługują następujące prawa:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych
b) prawo żądania ich sprostowania

c) prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO )

d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania

7. Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do KOKPiT z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail KOKPiT, listownie na adres KOKPiT lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych.

KOKPiT zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na KOKPiT nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający KOKPiT z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.

8. Każdej osobie, która uzna, że KOKPiT przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium
maj 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
26272829301
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
123456
Najbliższe wydarzenia
Newsletter
Wiadomości i oferty specjalne, najbliższe
wydarzenia na Twój E-mail!
Zapisz
rynek w Kazimierzu festiwale w Kazimierzu Turystyka Kazimierza Dolnego Kultura weekend w Kazimierzu Atrakcje Kazimierza Dolnego Marka Kazimierz Dolny CIT Wynajem sal Dwa Brzegi Festiwale Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki KOKPiT zabytki Kazimierza Dolnego Plan Pobytu Kazimierz Dolny kazimierska fara
Projekt graficzny i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design