KOKPIT

Marka Kazimierz Dolny

Projektantem znaku promocyjnego (logo) Kazimierza Dolnego jest Jarosław Koziara. Artysta ma olbrzymi dorobek w kreowaniu identyfikacji wizualnej, ilustracji. Jest autorem kilkuset okładek płyt, książek, plakatów i znaków graficznych, od lat współpracuje z zespołem "VooVoo". Jarosław Koziara jest również autorem innego logo związanego z Kazimierzem Dolnym - logo Festiwalu Filmu i Sztuki “Dwa Brzegi”. Znak graficzny Kazimierza Dolnego wpisany jest w kwadrat, symbolicznie odnoszący się do ramy obrazu i tym samym malarskich tradycji miasta. Nie jest ilustracją, ale syntezą architektonicznych form charakterystycznych dla miasta. Przedstawia kamienicę, umieszczoną na osi kompozycji oraz dwie połówki sąsiadujących z nią budynków. Ten układ znów odsyła nas do sztuki – średniowiecznych przedstawień ołtarzowych (tryptyku z otwartymi skrzydłami).

 

Symbolika logo
W jaki sposób logo Kazimierza Dolnego oddaje przesłanie strategiczne marki miasta, czyli WTAJEMNICZENIE? Znak spełnia tę misję pokazując w symboliczny sposób przekraczanie kolejnych poziomów wtajemniczenia - niezbędnych do pełniejszego zrozumienia i poznania miasta.
Pierwszy (najniższy) poziom arkad, dosłownie „przyziemny” - ilustruje najczęściej kojarzone i odbierane postrzeganie miasteczka na poziomie powszechnej percepcji turystycznej (gwarne ulice, otwarte i tętniące życiem restauracje, kawiarnie, sklepiki; miejsce spotkań towarzyskich, miłego spędzania czasu).
Drugi (środkowy) poziom okien - symbolizuje stałą obecność w życiu miasteczka, czyli mieszkanie w nim, przebywanie przez dłuższy czas, poznawanie ukrytych wnętrz i miejsc, nieznanych sfer życia miasteczka, bliższe zaprzyjaźnianie się z miastem i ludźmi.
Trzeci (najwyższy) poziom poddasza - oznacza najpełniejszy, często pozamaterialny i nienamacalny, artystyczny, duchowy, a wręcz mistyczny wymiar istnienia w mieście i jego oddziaływania na człowieka. Kształt poddasza budzi skojarzenie z okiem Opatrzności, co wzmaga wrażenie tajemniczości. Linia dachu wraz z kształtem kamienic przypomina uproszczoną koronę – symboliczne nawiązanie do króla Kazimierza Wielkiego, ważnej dla Miasteczka postaci.
Kulminacyjnym i kluczowym punktem całego znaku jest mała biała kropeczka umieszczona w poddaszu kamienicy (jedyny wyróżniający się kolorystycznie akcent znaku) – ilustrująca okienko, przez które “wchodzimy” do wnętrza miasta, dosięgamy jego najgłębszych tajemnic i doświadczamy najtrwalszych, niezmiennych wartości współtworzących istotę Kazimierza. Wtajemniczenie dokonuje się metaforycznie właśnie przez przeniknięcie przez ten maleńki, ale niezwykle intrygujący punkt.
Promieniste światło wydobywające się znad kamienic symbolizuje magiczną aurę Kazimierza. Świetlistość nieba nawiązuje do wyjątkowej, niemalże śródziemnomorskiej atmosfery miasteczka. Kolor złoty użyty w znaku - poza pokazaniem światła – podkreśla również historyczną królewskość miasta.
Znak świadomie zawiera nieregularne, swobodne kształty, odnosząc się w ten sposób do natury miasta, charakteru kazimierskiej architektury i jej specyfiki, gdzie wszystko jest „malarskie”, niejednakowe, nie poddające się klasycznym kanonom i schematom.
Wykorzystany w logotypie znaku krój czcionki przypomina stare, renesansowe liternictwo, zaś ukazanie nieco zmniejszonego drugiego członu nazwy nadaje jej nowoczesnego charakteru.
Kolorystyka logo Kazimierza Dolnego to czerń, złoto i biel (w postaci wspomnianej małej kropeczki).
Dopuszczalna jest również wersja znaku na czarnym tle i poziomy układ znaku.

Znak promocyjny (logo) Kazimierza Dolnego został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym (plik poniżej) - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Lubelskiego Nr 115 poz. 2033 z dnia 12.08.2011r..
 

Tagi:
Projekt graficzny i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design