KOKPIT
Menu - KOKPIT

Małe Projekty - EFKA

KOKPIT

Małe Projekty - EFKA

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na przygotowanie do druku oraz druk materiałów promocyjnych.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na opracowanie merytoryczne katalogu i wystawy plenerowej

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na angielski, niemiecki, francuski

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na wykonanie tłumaczeń ustnych z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na polski

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na wykonanie tłumaczenia filmu z języka polskiego na angielski oraz montaż napisów angielskich

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na zapewnienie cateringu na otwarcie wystawy w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na koordynację działań związanych z wystawą

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na wykonanie koncertu

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na wykonanie reprodukcji fotograficznej obrazów

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na zapewnienie pobytu w hotelu

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na obsługę i organizację techniczną koncertu

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki zaprasza do składania ofert na wynajem przestrzeni na koncert

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

W związku z realizacją projektu EUROPEJSKI FESTIWAL KOLONII ARTYSTYCZNYCH w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki, na podstawie umowy przyznania pomocy nr 02461-6930-UM034403/14 zawartej w dniu 27.08.2014 r. oraz w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 w dniu 02.12.2014 r. zostało przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zlecenie Płatności na kwotę 29 448,02 zł.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 43016,94 zł w tym:
- koszty kwalifikowalne: 36810,04 zł
- podatek VAT 6206,90 zł
Wysokość dofinansowania: 29448,02 zł - 80 % kosztów kwalifikowalnych
wkład własny stanowiła dotacja celowa Gminy Kazimierz Dolny – 13568,92 zł.


Na Europejski Festiwal Kolonii Artystycznych w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki,  który odbył się w dniach 11-14 września 2014 roku, złożyły się następujące działania:
1. Wystawa plenerowa pt. „Kazimierska kolonia artystyczna w I poł. XXw.” zorganizowana na skwerze na Małym Rynku. Wydano katalog wystawy, wydrukowano plakaty formatu A0 oraz plansze wystawiennicze specjalnie zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.

2. Wystawa malarstwa w KOKPiT pt. „Pokolenie pomiędzy - Kononowicz, Łazorek, Gnatowski, Kosowski". 

3. Projekcje filmów: „Łukaszowcy N.Y. ‘39” (50 min.) oraz „Dwa księżyce”( 133 min.) (filmy z angielskimi napisami).
Filmy były prezentowane w: Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki, Nałęczowskim Ośrodku Kultury oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli.

4. Spotkanie z reżyserem filmu "Dwa Księżyce", Andrzejem Barańskim. 

5. Koncertu zespołu muzycznego Muzykanci z Joanną Słowińską (dziedziniec SARP), 


 

Kalendarium
Najbliższe wydarzenia
Newsletter
Wiadomości i oferty specjalne, najbliższe
wydarzenia na Twój E-mail!
Zapisz
KOKPiT Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki weekend w Kazimierzu Dwa Brzegi Kazimierski Ośrodek Kultury Atrakcje Kazimierza Dolnego Marka Kazimierz Dolny Festiwale Kazimierz Dolny Kultura kazimierska fara festiwale w Kazimierzu zabytki Kazimierza Dolnego CIT Wynajem sal Plan Pobytu rynek w Kazimierzu Turystyka Kazimierza Dolnego
“Strona powstała podczas realizacji projektu „Wielofunkcyjna i dwujęzyczna strona internetowa Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki dotycząca gminy Kazimierz Dolny i subregionu trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.
Projekt graficzny i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design