KOKPIT
Menu - Współpraca

Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego

Współpraca

Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego

Zajęcia warsztatowe z rękodzielnictwa

24 lipca 2018

1. Organizatorem nieodpłatnych zajęć warsztatowych dla osób z grup defaworyzowanych jest Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego z siedzibą w Kazimierzu Dolnym (adres: ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny), zwana dalej ”Organizatorem”.
2. Zajęcia warsztatowe są adresowane do osób z grup defaworyzowanych społecznie z uwagi na wiek (60+) oraz orzeczoną niepełnosprawność (z obszaru gmin: Baranów, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Wąwolnica), których interesuje tradycyjne rzemiosło i chciałyby aktywnie rozwijać się i działać w wybranym przez siebie rękodziele.
3. Celem zajęć warsztatowych jest aktywizacja mieszkańców z grup defaworyzowanych „60+” oraz niepełnosprawnych z obszaru obiętego LSR LGD „Zielony Pierścień” w oparciu o posiadane zasoby w zakresie rękodzielnictwa lokalnego.
4. Uczestnicy zajęć warsztatowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Rekrutacja na zajęcia warsztatowe, ogłaszana jest na stronach internetowych: www.siedliskomalgorzaty.pl, www.kazimierz-dolny.pl, www.zielonypierscien.eu, www.kokpit.com.pl.
6. Maksymalna liczba uczestników na poszczególne zajęcia warsztatowe ogłoszona zostanie na stronach internetowych o których mowa w pkt. 5.
7. Rekrutacja prowadzona jest w terminie ogłoszonym przez Organizatora na stronach internetowych o których mowa w pkt. 5. Ogłoszenie o rekrutacji zawiera termin składania zgłoszeń, program zajęć warsztatowych, formularz zgłoszeniowy kandydata. Załącznikiem do ogłoszenia jest niniejszy Regulamin.
8. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć mailem (urbanmalgorzata@tlen.pl) w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Za terminowe wniesienie zgłoszenia uznaje się termin jego wpłynięcia na maila Organizatora.
9. Zakwalifikowanie na zajęcia warsztatowe potwierdzane jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną przez Organizatora najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.
10. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w warsztatach, tworzą listę rezerwową. Osoby, które znajdą się na liście rezerwowej, są o tym informowane w sposób opisany w punkcie 9. W przypadku zwolnienia się miejsca uczestnictwa w warsztatach przed ich rozpoczęciem, uczestnictwo proponowane jest niezwłocznie kolejnym osobom z listy rezerwowej.
11. Zakwalifikowani Uczestnicy są zobowiązani do obecności na zajęciach oraz podpisania listy obecności.
12. Uczestnikom warsztatów zapewnione zostają materiały niezbędne do uczestnictwa w zajęciach, chyba że nie przewiduje tego Organizator o czym informuje w ogłoszeniu o rekrutacji.
13. Organizator zajęć warsztatowych nie zapewnia dojazdu na miejsce zajęć lub zwrotu jego kosztów, a także noclegów lub zwrotu ich kosztów (niezależnie od czasu trwania zajęć warsztatowych).
14. Organizator zajęć warsztatowych zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć warsztatowych lub wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji zajęć (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
15. Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku utrwalonego na fotografiach dla potrzeb promocyjnych oraz sprawozdawczych Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).
 

Kalendarium
lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
29301
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
12
Najbliższe wydarzenia
Newsletter
Wiadomości i oferty specjalne, najbliższe
wydarzenia na Twój E-mail!
Zapisz
Kazimierz Dolny Wynajem sal zabytki Kazimierza Dolnego Dwa Brzegi Festiwale rynek w Kazimierzu weekend w Kazimierzu KOKPiT Marka Kazimierz Dolny festiwale w Kazimierzu CIT kazimierska fara Turystyka Kazimierza Dolnego Kultura Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki Atrakcje Kazimierza Dolnego Plan Pobytu
Projekt graficzny i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design