KOKPIT
Menu - KOKPIT

Statut

KOKPIT

Statut

Uchwała Nr XXII/ 118 /12

28 listopada 2013

UCHWAŁA Nr XXII/ 118 /12 RADY MIEJSKIEJ w KAZIMIERZU DOLNYM z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany nazwy i statutu Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Dolnym.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Dolnym na Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki.

§ 2

Nadaje się Statut Kazimierskiemu Ośrodkowi Kultury Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Nr V/18/2003 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie Statutu Kazimierskiego Ośrodka Kultury (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 36, poz. 1167 ze zm.).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kazimierza Dolnego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2012r.
Załącznik do uchwały Nr XXII/ 118 /12 - Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, z dnia 25 czerwca 2012r. 

Kalendarium
marzec 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Najbliższe wydarzenia
Newsletter
Wiadomości i oferty specjalne, najbliższe
wydarzenia na Twój E-mail!
Zapisz
kazimierska fara Dwa Brzegi KOKPiT Festiwale Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki Marka Kazimierz Dolny weekend w Kazimierzu Atrakcje Kazimierza Dolnego zabytki Kazimierza Dolnego Kultura Turystyka Kazimierza Dolnego CIT rynek w Kazimierzu festiwale w Kazimierzu Wynajem sal Kazimierz Dolny Plan Pobytu
Projekt graficzny i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design