KOKPIT
Menu -

Regulaminy

Regulaminy

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZESPOŁU ZAMKOWEGO W KAZIMIERZU DOLNYM

09 czerwca 2015

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZESPOŁU ZAMKOWEGO W KAZIMIERZU DOLNYM

Regulamin określa zasady zwiedzania, korzystania z ekspozycji, udostępniania i zachowania bezpieczeństwa w Zespole Zamkowym w Kazimierzu Dolnym.

1. Zespół Zamkowy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Zwiedzanie odbywa się w obecności pracowników Zespołu Zamkowego – opiekunów ekspozycji.
2. Zespół Zamkowy jest dostępny dla zwiedzających (zgodnie z godzinami otwarcia) po przednim wykupieniu biletu wstępu w kasie,
a dla osób upoważnionych i uprawnionych - za pobraniem biletu bezpłatnego.
3. Wstęp bezpłatny do Zespołu Zamkowego przysługuje za okazaniem legitymacji lub dokumentu:
             dzieciom do lat 7 (wejścia indywidualne)
             przewodnikom z uprawnieniami na tzw. trójkąt turystyczny
             każdej osobie w dniu jej urodzin.
4. Z opłat obowiązujących w Zespole Zamkowym w uzasadnionych przypadkach może zwolnić Dyrektor KOKPiT – pełniący funkcje dyrektora Zespołu Zamkowego.
5. W trosce o bezpieczeństwo ekspozycji i utrzymanie porządku wprowadza się następujące zasady i ograniczenia:
Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycję (do jednej sali) nie może liczyć więcej niż 20 osób.
Zabrania się wstępu do Zespołu Zamkowego i na ekspozycje osobom w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu ekspozycji, zakłóca porządek zwiedzenia przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowań w miejscach publicznych.
Na terenie ekspozycji nie wolno spożywać żywności, lodów i napojów oraz palić tytoniu i pić alkoholu.
Na teren obiektów zabytkowych (zamku i wieży strażniczej) zabrania się wprowadzania zwierząt.
Nie należy dotykać eksponatów oraz siadać na meblach.
Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi zespołu zamkowego (opiekunów ekspozycji).
Ostatnie wejście na teren zespołu zamkowego i na ekspozycje jest możliwe najpóźniej na kwadrans przed zamknięciem.
Osoby dorosłe zobowiązane są do opieki nad małymi dziećmi i osobami niepełnosprawnymi i odpowiadają za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
Na terenie Zespołu Zamkowego należy zachować względną ciszę, czystość i porządek. Podczas przebywania w wieży strażniczej (baszcie) należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i uwag pracownika – opiekuna ekspozycji.
Pierwszeństwo wejścia na wieżę strażniczą (basztę) mają grupy zorganizowane, które dokonały rezerwacji z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej 1 opiekuna na 20 uczestników.
Dzieci i młodzież do 17 lat mogą wejść na wieżę strażnicza (basztę) wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

Zwiedzający wieżę strażniczą (i cały Zespół Zamkowy) powinni posiadać odpowiednie, wygodne obuwie umożliwiające bezpieczne wejście i zejście z wieży.
Osoby przemieszczające się w wieży strażniczej (baszcie) po drewnianej klatce schodowej powinny zachować szczególną ostrożność ze względu na wąskie przejście, duży kąt nachylenia podejścia i niski strop.

Zabrania się:
a) wychylania i wspinania się na barierki tarasu widokowego,
b) zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
c) umieszczania napisów na ścianach,
d) wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
            Za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu odpowiadają poszkodowani.
6. Na terenie Zespołu Zamkowego zabrania się:
wjazdu autami prywatnymi i innymi pojazdami jedno i dwuśladowymi (obowiązuje zakaz wjazdu poza pojazdami uprawnionymi),
z wyłączeniem rowerów,

Teren administrowany przez KOKPiT obejmuje również teren podgrodzia (obszar wzgórza pomiędzy zamkiem i wieżą strażniczą i teren wokół obu obiektów) dostępne dla odwiedzających bezpłatnie.
Na terenie wzgórza zamkowego nie wolno spożywać alkoholu i środków odurzających. Osoby, które naruszają postanowienia Regulaminu w tym zakresie, mogą być wyproszone lub przymusowo wyprowadzone przez policję.

W stosunku do osób, które przebywając na terenie zespołu zamkowego naruszają spokój lub porządek publiczny w tym w szczególności poprzez spożywanie alkoholu lub dewastację, będą wszczynane postępowania mające na celu pociągnięcie ich
do odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo, zgodnie z przepisami prawa wykroczeń lub prawa karnego.
Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 


 

Kalendarium
lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
29301
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
12
Najbliższe wydarzenia
Newsletter
Wiadomości i oferty specjalne, najbliższe
wydarzenia na Twój E-mail!
Zapisz
Dwa Brzegi Atrakcje Kazimierza Dolnego Kultura Festiwale zabytki Kazimierza Dolnego Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki weekend w Kazimierzu festiwale w Kazimierzu Marka Kazimierz Dolny KOKPiT rynek w Kazimierzu Wynajem sal Plan Pobytu Turystyka Kazimierza Dolnego Kazimierz Dolny CIT kazimierska fara
Projekt graficzny i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design