KOKPIT
Menu - Strona główna

Strona główna

Praca w Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzu Dolnym

25 lipca 2017

Dyrektor
Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki
ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik Centrum Informacji Turystycznej

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
I. Miejsce wykonywania pracy:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki – Centrum Informacji Turystycznej ul. Rynek 15
II. Nazwa i adres jednostki:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Lubelska 12
24-120 Kazimierz Dolny
III. Niezbędne wymagania :

1. Obywatelstwo polskie;
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych - oświadczenie
3. Wykształcenie:
- średnie lub wyższe:
Preferowane kierunki: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, geografia, ochrona środowiska
4. Znajomość obsługi komputera
5. Umiejętność redagowania tekstów
6. Umiejętność obsługi strony internetowej – wprowadzanie zdjęć oraz tekstów
7. Znajomość języka angielskiego (lub niemieckiego)
8. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
9. Niekaralność za przestępstwo umyślne oraz przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
IV. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku :

Działalność na rzecz turystycznego wizerunku gminy Kazimierz Dolny - obsługa ruchu turystycznego, poradnictwo i informacja na temat atrakcji turystycznych gminy i regionu - współdziałanie z innymi podmiotami z regionu w celu rozwoju turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy gminy Kazimierz Dolny

Kandydaci powinni: wyróżniać się komunikatywnością oraz dyspozycyjnością; posiadać wiedzę o Kazimierzu Dolnym i okolicy(trójkąt turystyczny),
o atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych; wykazać się znajomością bazy noclegowej i gastronomicznej; wykazać zaangażowanie w pracę w turystyce, posiadać umiejętność pracy w zespole

V. Wymagane dokumenty:
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2. Kwestionariusz osobowy ( załącznik nr 1),
3. List motywacyjny,
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem),
6.Kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie kandydata, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji I Turystyki w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA CIT” w terminie do 5 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00.
3. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn.zm)” i podpisane.
4. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.
5. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 – tel: 81 8810040
6. Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.
 

Kalendarium
Najbliższe wydarzenia
Newsletter
Wiadomości i oferty specjalne, najbliższe
wydarzenia na Twój E-mail!
Zapisz
Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki CIT Kazimierz Dolny Turystyka Kazimierza Dolnego Festiwale zabytki Kazimierza Dolnego Plan Pobytu kazimierska fara Kultura Dwa Brzegi Kazimierski Ośrodek Kultury Atrakcje Kazimierza Dolnego Marka Kazimierz Dolny Wynajem sal festiwale w Kazimierzu weekend w Kazimierzu KOKPiT rynek w Kazimierzu
“Strona powstała podczas realizacji projektu „Wielofunkcyjna i dwujęzyczna strona internetowa Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki dotycząca gminy Kazimierz Dolny i subregionu trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.
Projekt graficzny i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design