KOKPIT
Menu - KOKPIT

Zespół Zamkowy

KOKPIT

Zespół Zamkowy

OGŁOSZENIE O PRACĘ

18 marca 2019

Ogłoszenie o pracę - stanowisko Kasjer

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki
poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

KASJERA

Miejsce stanowiska: Kasjer - punkt kasowy na terenie Zespołu Zamkowego
(umowa o pracę na czas określony od 15.04.2019 r. do 30.09.2019 r.)

Zakres zadań:
- obsługa kasy fiskalnej,
- sprzedaż biletów wstępu do Zespołu Zamkowego oraz odpowiedzialność materialna za środki zgromadzone w kasie do momentu rozliczenia,
- wystawianie faktur VAT przy użyciu programu Sage Symfonia.
Wymagania:
Wykształcenie - średnie

Umiejętności:
- obsługa komputera w stopniu podstawowym,
- obsługa kasy fiskalnej,
- wysoka kultura pracy,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z turystami i współpracownikami,
- znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV osobiście lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 31.03.2019 r. (do godz. 15:00) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko - kasjer Zespół Zamkowy” na adres:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki; ul. Lubelska 12; 24-120 Kazimierz Dolny lub mailowo na adres: mariuszploszajmazurek@kokpit.com.pl

Na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu pracy osoba zainteresowana rekrutacją na wyżej wymienione stanowisko proszona jest o zawarcie w CV, tylko i wyłącznie następujących informacji:
- imię (imiona) i nazwisko,
- imiona rodziców,
- data urodzenia,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
- wykształcenie,
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1; dalej: RODO informuję, że:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest: Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny, tel. 81 881-00-40, e-mail: mariuszploszajmazurek@kokpit.com.pl
1) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
2) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy,
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Kalendarium
styczeń 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
282930311
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Najbliższe wydarzenia
Newsletter
Wiadomości i oferty specjalne, najbliższe
wydarzenia na Twój E-mail!
Zapisz
Wynajem sal Kazimierz Dolny KOKPiT Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki Marka Kazimierz Dolny festiwale w Kazimierzu Dwa Brzegi Atrakcje Kazimierza Dolnego Turystyka Kazimierza Dolnego CIT Festiwale Kultura rynek w Kazimierzu kazimierska fara Plan Pobytu zabytki Kazimierza Dolnego weekend w Kazimierzu
Projekt graficzny i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design